Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka


Dajem privolu za korištenje osobnih podataka koje Komora koristi u obavljanju javnih ovlasti (Čl.76, ZDZ, NN87/09)

Prihvaćanjem ove Izjave dajem privolu Hrvatskoj komori fizioterapeuta (dalje: Komora) za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka (ime, prezime, email adresa, telefon, adresa stanovanja).

Prihvaćanjem ove Izjave suglasan/a sam s obradom mojih osobnih podataka u svrhu izrade izvješća te primanja obavijesti, koje se odnose na vijesti i događaje vezano uz prava i obveze članova Komore, priopćenja za tisak i komunikaciju o aktivnostima Komore, te nove akcije i razmjenu komunikacije među članovima Komore.

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujem kako sam upoznat/a da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat/a da će Komora u predmetne svrhe, s mojim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi opće Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.Ukoliko se prvi puta prijavljujete u Evidencijski list, da bi dobili vašu lozinku potrebno je zatražiti lozinku na način da unesete svoju e-mail adresu u polje ispod i automatski će te dobiti vašu lozinku na svoju e-mail adresu. Nakon toga može te se ulogirati u za to predviđena polja sa svojim članskim brojem i lozinkom. Ukoliko je član Komore zaboravio lozinku, novu lozinku može zatražiti putem e-mail adrese samo ukoliko je ta e-mail adresa evidentirana u Registru komore.


Ukoliko niste dobili lozinku na e-mail koji ste unijeli u polje iznad znači da vaša e-mail adresa nije evidentirana u Registru Komore te se trebate obratiti Uredu Komore putem e-mail hkf@hkf.hr kako bi ažurirali vašu e-mail adresu. Ukoliko ste zaboravili vašu lozinku, lozinku može zatražiti putem e-maila ukoliko je e-mail registriran u Registru komore.